Porodični odmor: uloga dece u biranju destinacija za letovanje

Sociološke i demografske promene u našem društvu rezultirale su da deca imaju dominatan uticaj kada je u pitanju biranje destinacija za porodični odmor. Čak 60% porodica otvoreno je priznalo da njihova deca imaju odlučujuću reč o tome gde će porodica da letuje. Stručnjaci za ponašanje potrošača na tržištu su nekoliko puta naveli kako porodični odnosi mogu da utiču na nalaženje, organizovanje i kupovinu potrepština za porodično letovanje, a kao jedan od najvećih faktora koji utiče na to koliki uticaj će dete imati na odluke svojih roditelja prilikom kupovine, je upravo odnos roditelja i deteta. Drugim rečima, istraživanja su pokazala da su roditelji koji imaju popustljiviji i privrženiji odnos sa svojom decom podložniji da svojoj decu aktivno uključe u proces razmatranja destinacija za letovanje. Strožiji roditelji, iako vrednuju mišljenja i perferencije svoje dece, najčešće odlučuju da oni imaju odlučnu reč u ovoj situaciji.

 

Ovaj fenomen dominacije dece u kupovnim procesima raznih vrsta, pa i u biranju destinacije za odmor, je dobro istražena od strane turističkih agencija i preduzetnika koji traže načine da unaprede svoj biznis i privuku još kupaca tokom turističkih sezona. Uvažavanje uloge dece u procesu biranja destinacije za letovanje se vidi u načinu kako su reklame za turističke agencije prikazane: sastavljene su tako da privuku pažnju i simpatiju dece. Takođe je pokazano da su deca podložnija da stanu i gledaju reklamu ili popune anketu od roditelja, što je i razumljivo: deca imaju na raspolaganju brdo slobodnog vremena koje roditelji najčešće nemaju, jer su zaokupirani poslom i kućnim obavezama. Ova činjenica ide u prilog turističkim agenicjama, jer tako lakše prikupljaju svoju publiku i šire vest o svojim uslugama. Takođe je pokazano da turističke agencije, a i ostale kompanije koje zavise od potrošača, itekako vrednuju mišljenje dece o svojim uslugama i proizvodima. Mala deca, za razliku od odraslih, nemaju “filter” kada se radi o iskazivanju njihovog mišljenja, što rezultuje da kada daju svoje mišljenje o nekom proizvodu ili putovanju, to bude potpuno iskreno, što daje kompanijama validan materijal kako da poboljšaju svoj proizvod ili uslugu.


Sada kada smo se upoznali sa uticajem dece u biranju destinacija za porodične odmore, i načinom kako turističke agencije gledaju na ovu temu, vreme je da razmotrimo kako sve to može da utiče na naš porodični život. Da li je uopšte dobro da deca imaju toliki udeo u odlučivanju gde će cela porodica letovati? Većina roditelja daju svojoj deci dominantnu ulogu u odlučivanju nesvesno, tj. može se reći da su ‘zaslepljeni’ ljubavlju prema svom detetu, te nemaju srca da ne uvaže njihovo mišljenje pri razmatranju destinacija za letovanje. Iako se slažemo da dečije mišljenje itekako treba uvažiti, jer je ono podjednako važno kao mišljenja drugih članova porodice, ne treba dozvoliti detetu da bira u ime cele porodice. Finasnije, kupovina i razmatranje lokacije porodičnog odmora najpre treba biti posao roditelja. Zašto? Zato što treba postaviti granice za dete kako ono ne bi postalo razmaženo, i zato što takve odluke zahtevaju dozu odgovornosti koju dete još ne može da shvati.

Uostalom, s obzirom da turističke agencije koriste sve bolje marketingške strategije kako bi zadobili simpatije dece, dopustiti deci da imaju odlučujuću reš u biranju destinacije letovanja može rezultirati u prekoračenju budžeta- što nijednoj porodici nije poželjno. Tako da, za zaključak: postaviti granice je dobra stvar, pogotovo kada su u pitanju deca tj. njihova mišljenja i htenja, iako važna roditelju, treba biti uvažena, ali ne i shvatana kao zadnji sud.


Izvori:
P. Nickerson, N. and Jurowski, C., 2000. The Influence Of Children On Vacation Travel Patterns. School of Forestry, University of Montana, Missoula

Knjiga "Pričoplet Prvi"

 

 

Knjiga "Pričoplet Drugi"

 

 

Izreke

"Tuđe je sve lijepo, ali je svoje najljepše. "

Informišite me o novim člancima

Traži

Svi članci