Zdrave životne navike za gojaznu decu

Članak objavljen u septembarskom izdanju Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics iz 2017. bavi se studijom slučaja letnjeg kamp programa namenjenog gojaznoj deci koja treba da steknu zdrave životne navike, koje se prvenstveno odnose na ishranu.

Istraživanje predvođeno profesorom Polom Gracijanom (Paulo A. Graziano) sa Internacionalnog Univerziteta u Floridi analiziralo je rezultate osmonedeljnog letnjeg programa namenjenog gojaznoj deci i njihovim roditeljima, sa ciljem da ukaže na benefite programa koji uključuju celu porodicu i menjaju njihove navike nabolje.

Gojaznost kod dece je ozbiljan problem sa kojim se suočava veliki broj kako dece, tako i roditelja, a često se pribegava rešenjima koja daju samo kratkoročne rezultate. Letnji meseci bez škole i organizovanih aktivnosti su period kada deca inače brže dobijaju na težini, a pogotovo ona deca koja su već gojazna. Stoga se ovakvi letnji kampovi nameću kao idealan povod za menjanje nezdravih navika. Ono što je specifično za ovaj slučaj je to što je okupio pretežno mlađu decu (prosečna starost učesnika 6,4 godine). Budući da se ovakvi programi uglavnom fokusiraju na nešto stariju decu i tinejdžere. Takođe, akcenat je stavljen i na učešće roditelja i promenu njihovih životnih navika, jer se pokazalo da bez njihovog aktivnog učešća, šanse za uspeh su manje.

Ukupno 16 dece, između 4 i 8 godina, pohađalo je ovaj kamp tokom osam nedelja, a jedan od kriterijuma za učešće bio je i taj da njihov indeks telesne mase mora biti iznad 85%. Deca su prolazila kroz tri faze programa zajedno sa njihovim majkama. Tokom trajanja kampa deca su radnim danima učestvovala u zajedničkim aktivnostima, a majke jednom nedeljno pohađale nastavu o zdravim životnim navikama i roditeljstvu. Tokom celodnevnog programa, kroz zabavne i prilagođene igre, deci se razvija svest o nutritivnim vrednosima hrane, veličini porcije, a kroz lagane vežbe ukazuje se na značaj fizičke aktivnosti. Nakon svakog dana, roditelji su dobijali izveštaj o detetovom ponašanju i napretku.

Po završetku programa, rezultati kod dece i roditelja su praćeni u narednih 6 do 8 meseci, kako bi se utvrdili krajnji rezultati, odnosno kilaža i indeks telesne mase i kod roditelja kao i kod deteta. Roditelji su popunjavali upitnik koji je imao za cilj da proceni u kojoj meri su njihove porodične navike zdrave ili nezdrave. A deca su testirala svoje novostečeno znanje kroz kviz u kome su trebali da procene koliko je određena namirnica zdrava koristeći emotikone.

Sve porodice su prošle kroz program od početka do kraja, a prvi rezultati pokazali su da je do najvećeg smanjenja indeksa telesne mase došlo upravo tokom osam nedelja intenzivnog kampa, dok se to smanjenje, nešto manjem intenzitetom, nastavilo i tokom narednih par meseci praćenja njihovih rezultata. Studija je, takođe, pokazala da su se navike kod majki i dece znatno promenile, te da su mnogi uspešno nastavili da se pridržavaju zdravijeg modela ponašanja, što uključuje i fizičku aktivnost.

Iako mala, ova studija značajna je jer ističe važnost uloge roditelja u celom procesu i time podstiče pozitivnu promenu unutar cele porodice, što je, sasvim izvesno, najbolji put ka dugoročnom uspehu i uspostavljanju zdravih navika u ishrani.

Knjiga "Pričoplet Prvi"

 

 

Knjiga "Pričoplet Drugi"

 

 

Izreke

"Dva loša ubiše Miloša "

Informišite me o novim člancima

Traži

Svi članci