Fizička aktivnost kod dece

Fizička aktivnost je od vitalnog značaja za zdrav rast i razvoj deteta. Sa fizičkom aktivnošću se može i treba početi vrlo rano, a to može biti deo svakodnevne igre deteta. Fokus kod fiziče aktivnosti treba da bude na zabavi. Kada birate fizičku aktivnost za bebe, malu i predškolsku decu - usredsredite se na to da aktivnost bude zabavna. Ukoliko deca uživaju u tome što rade, veća je verovatnoća da će ponovo želeti to da rade, a fizička aktivnost u kojoj deca uživaju, povećava im samopouzdanje i osećaj adekvatnosti kao i  dobru koordinaciju pokreta. 

Novorođenčad i bebe do prve godine trebaju da imaju dosta mesta za slobodne pokrete na podu ili na krevetu, pod uslovom da je sve obezbeđeno i sigurno. Detetovo okruženje na kome leži, ili kasnije puže ili sedi, treba da bude podsticajno i da navodi dete da istražuje i razvija veštine poput dohvatanja, sedenja, puzanja, okretanja pa i uspravljanja na noge, kasnije. Važno je istaći i to da, čak i kada je dete malo, i ne može čak ni da sedi, ono voli da se proteže i to je veoma korisno za razvoj mišića. I obično ćebe na podu ili krevetu, uz polaganje deteta na stomak, može da bude od velike koristi za ''vežbanje''. 

Kada je dete u uzrastu da počinje da hoda, možete ga ohrabriti puštanjem da se što češće i što slobodnije kreće, pod uslovom da je okolina bezbedna. Igranje sa detetom i hvaljenje svakog njegovog samostalnog pokreta, podstaći će ga da se kreće i dalje. Ukoliko se desi da dete padne, od toga ne treba praviti dramu jer će ga to obeshrabriti i učiniti nesigurnim. 

Mala deca koja hodaju i deca u predškolskom uzrastu treba da budu aktivna svakog dana najmanje tri sata, ali, ne u kontinuitetu već tri sata aktivnosti raspoređene tokom dana, dok starijoj tj. predsškolskoj deci treba najmanje sat vremena energične igre u kontinuitetu. 

 

Izvor: https://raisingchildren.net.au/

 

Knjiga "Pričoplet Prvi"

 

 

Knjiga "Pričoplet Drugi"

 

 

Izreke

"Počni! Započeto je pola dela. "

Informišite me o novim člancima

Traži

Svi članci