Ispitivanje roditeljskih dimenzija i stilova u vaspitavanju adolescenata

Istraživanja su pokazala da, pored već uspostavljenih roditeljskih stilova, postoji još mnoštvo stilova i dimenzija koji nisu preterano izučeni. Stručnjaci koji su se posvetili ovoj temi termin roditeljstva shvataju kao veoma složen sistem koji sadrži mnoštvo stilova i dimenzija, od kojih svaki ima, sebi svojstvene, karakteristike i utiče na dete na sebi poseban način.

Istraživačka literatura razlikovala je tri teorijska pristupa u istraživanju roditeljstva, dimenzija i stilova. Praksa roditeljstva može se opisati kao specifična ponašanja koja roditelji koriste sa posebnim ciljem da socijalizuju svoju decu, to jest da im pomognu da postanu dobro prilagođene odrasle osobe.Praksa roditeljstva često je podeljena na roditeljske dimenzije, široke konstrukcije koje se preterano ne fokusiraju na specifična ponašanja roditelja, već više na opštu sklonost primenjivanju određenih roditeljska strategija.

Kada su u pitanju roditeljske dimenzije, dugo vremena se fokusiralo na zahtevnost, u kojoj meri roditelji kontrolišu ponašanje i reakciju svoje djece, u kojoj meri roditelji odgovaraju na dečije emotivne i razvojne potrebe. Kasnije se fokus pomerao prema tri dimenzije, naime prema podršci (umesto reaktivnosti), psihološkoj kontroli i kontroli ponašanja (umesto zahtevnosti). Dimenzija podrške obuhvata roditeljsku reakciju, toplinu, prihvatanje i uključenost, koja sve predstavljaju ponašanja koja doprinose dobrobiti i nezi adolescenta. Dimenzija podrške povezana je sa opštom dobrobiti, boljim školskim učinkom i većim akademskim samokonceptom (tj. kako čovek opaža svoje sposobnosti u kontekstu učenja). Dimenzija psihološke kontrole opisuje nametljivo roditeljsko ponašanje prema detetu , često manipulišući detetovim mislima, osećanjima i emocijama, koristeći verbalnu i neverbalnu komunikaciju (npr. indukcija krivice, podsticanje anksioznosti, negativne verbalne interakcije).Visoki nivoi psihološke kontrole povezani su sa mnogim nepovoljnim ishodima, poput slabljenja samopoštovanja, internalizujućih problema, eksternalizacije problema i nižeg školskog učinka. Dimenzija bihejvioralne kontrole odnosi se na roditeljske pokušaje da se usmeri detetovo ponašanje, a cilj je prilagođavanje ponašanja porodičnim i socijalnim normama. Kontrola ponašanja je oblik kontrole koji se sprovodi za očekivano, npr. postavljanje pravila, kao i nadgledanje i aktivnosti. Prekomerna kontrola ponašanja povezana je s negativnim uticajem na blagostanje adolescenata. Istraživanja koja su se fokusirala na dimenziju kontrole ponašanja zaključile su da postoje čak tri aspekta kontrole ponašanja: proaktivnu kontrolu, kaznenu kontrolu i oštre kazne. Oštre kazne su reaktivne prirode, jer obično izazovu burnu i neželjenu reakciju od strane adolescenta ili malog deteta.

Sada malo o stilovima roditeljstva. Stilovi roditeljstva su više od pukog sastava osnovnih dimenzija, oni formiraju roditeljski obrazac koji se takođe naziva geštalt. Baumrind je predložio tri vrste roditeljskih stilova: autoritativni, autoritarni i permisivni stil. Roditelji sa autoritarnim stilom roditeljstva visoki su na dimenziji zahtevnosti i niski na dimenziji odzivnosti, dok roditelji s autoritativnim stilom poseduju visoku brzinu reagovanja i visoku zahtevnost. Permisivni stil je podeljen na popustljivo roditeljstvo, koje prati velika odzivnost i mala zahtevnost, a moguće je i zanemarivanje ili neuključenost roditelja.

I dimenzionalni i stilski pristupi u istraživanju roditeljstva imaju snage i slabosti. Dimenzionalni pristup analizira interakcije i korelacije između dimenzija. Uobičajena kritika protiv dimenzija je to što otežava holističku interpretaciju. Drugim rečima, dimenzija pristup čini apstraktnim od osobe, svaki aspekt ponašanja i razmišljanja osobe je posmatrano izolovano, zanemarujući ulogu koju bi ona mogla imati u ukupnom funkcionisanju pojedinca i interakcija sa okolinom. Uobičajena kritka upućena stilovima je ta da su previše opšto određeni, te nisu precizni.

Izvor:  Calders, F., Bijttebier, P., Bosmans, G., Ceulemans, E., Colpin, H., Goossens, L., Van den Noortgate, W., Verschueren, K., & Van Leeuwen, K. (in press). “Investigating the interplay between parenting dimensions and styles, and the association with adolescent outcomes.”

Knjiga "Pričoplet Prvi"

 

 

Knjiga "Pričoplet Drugi"

 

 

Izreke

"Istina je da je svaki general posle rata pametan. "

Informišite me o novim člancima

Traži

Svi članci