Dečija nedelja

Dečija nedelja se obeležava internacionalno u cilju promovisanja dečijih talenata, veština, ostvarenja kao i dečijih prava. Dečija nedelja u Srbiji se obeležava u periodu od 5. do 13. oktobra, odnosno svake prve cele nedelje u oktobru.

Teme dečije nedelje su raznovrsne. Škole, vrtići, dečije ustanove i udruženja obeležavaju dečiju nedelju organizujući razne aktivnosti. Organizuju se razne školske i vanškolske aktivnosti, takmičenja, dečije pijace, sportski i kulturno-umetnički programi.

Dečija nedelja ima za cilj da skrene pažnju na dečije potrebe i prava, da ukaže na odgovornost društva prema deci, kao i da istakne važnost aktivnog dečijeg učešća u društvenom životu. Uz potrebe i prava deteta, uvek se obraća pažnja na važnost porodice kao osnovnog uslova za razvoj dečije ličnosti.

UN-ova Konvencija o pravima deteta štiti dečija prava u oblasti zdravstvene zaštite, edukacije, pravne i socijalne podrške. Svako dete na svakom mestu na planeti ima pravo da raste i razvija se, kao i da bude zaštićeno od štetnih uticaja, zlostavljanja ili eksploatacije, a da pritom aktivno i u potpunosti učestvuje u porodičnom, kulturnom i društvenom životu.

S obzirom na to da se Dečija nedelja bazično obeležava u školskim ustanovama, važno je istaći značaj obrazovanja za decu. Član 29. UN-ove Konvencije govori upravo o edukacije i to u smislu da svakom detetu treba da se pruži edukacija koja podstiče razvoj njegove ličnosti, talenata i sposobnosti. Obrazovanje treba podsticati decu da poštuju druge, da poštuju ljudska prava ali i da budu upoznata sa svojim pravima. Takođe, obrazovni sistem treba pomoći deci da nauče da žive mirno, da štite okolinu i poštuju ljude. Deca imaju posebnu odgovornost da poštuju prava svojih roditelja a obrazovanje treba da im pomogne da razviju odnos prema pravim i tradicionalnim vrednostima.  Dok odrasli treba da obezbede deci uslove i sigurnu okolinu za rast i razvoj, kao i za zadovoljavanje svih dečijih potreba.

Ukoliko niste znali, interesantna činjenica jeste da se u Srbiji Dečija nedelja obeležava od 1934. godine.

 

Knjiga "Pričoplet Prvi"

 

 

Knjiga "Pričoplet Drugi"

 

 

Izreke

"Ko drugome jamu kopa, sam će u nju pasti. "

Informišite me o novim člancima

Traži

Svi članci