Muzika!

Muzika je sastavni deo života i ima vrlo povoljan uticaj na nervni sistem, ali, koliko ona može biti od koristi deci, pokušaćemo da objasnimo. Naime, u nekim zemljama je muzičko obrazovanje obavezno (Velika Britanija, Južna Koreja) i uopšte se ne dovodi u pitanje, ali i u zemljama koje nemaju naročito razvijenu kulturu, većina dece u starijim razredima čita note i ume da svira ili peva po notama. Zbog čega učitelji i psiholozi smatraju muziku važnom za decu – evo pet razloga.

  1. Kod dece se razvija pamćenje. Kada se deca uče da raspoznaju note i razvijaju sluh za muziku – lakše usvajaju strane jezike.
  2. Pri sviranju muzičkog instrmenta, leva i desna ruka izvode različite pokrete – na primer, jedna ruka se kreće brže od druge, proizvodi glasnije zvuke, dok druga sve to izvodi sporije i tiše. Takva različita aktivnost ruke razvija finu motoriku prstiju, poboljšava koordinaciju kretanja i utiče na razvijanje govora, pisanja i crtanja.

  3. Neuronske veze između logičke leve i stvaralačke desne hemisfere mozga su jače kod muzičara. Leva strana analizira note dok desna upravlja pokretima. Ovo utiče na razvoj mišljenja i odražava se na dobro shvatanje geometrije.

  4. Muzčke kompozicije imaju složenu strukturu što direktno utiče na sposobnosti struktuisanja i sistematizovanja bilo kakve informacije.

  5. Deca koja se bave muzikom lakše rade u grupi i bolje komuniciraju sa ljudima i okolinom uopšte.

 

Ovo su samo neki od primera koje navodi ruski portal profi.ru u pogledu muzičke kulture i pozitivnog uticaja muzike na decu i ljude. Ne treba zaboraviti da muzika čini čoveka duhovnijim, smirenijim i harmoničnnijim, a ljudi koji žive u harmoniji mire se is a sobom i sa okolinom, i manje su skloni nervozama i agresiji.

Knjiga "Pričoplet Prvi"

 

 

Knjiga "Pričoplet Drugi"

 

 

Izreke

"Što je brzo to je kuso "

Informišite me o novim člancima

Traži

Svi članci