Saveti za podsticanje kritičkog mišljenja – šta treba da rade roditelji i nastavnici?

Kritičko mišljenje je veoma važno, a naročito je važno podsticati njegov razvoj još od ranog detinjstva. Naučnici preporučuju da je za razvoj kritičkog mišljenja najvažnije da način na koji se deci nešto prezentuje, kao racionalno ili naučno, uvek bude jasan. Pored toga što kritičko mišljenje ima veoma pozitivan uticaj na razvoj deteta, ono je jaka sprega suprotstavljanja iracionalnosti. Samim tim, deca će uz to biti lišena iracionalnih uverenja koja bi kasnije mogla izazvati razne psiho-socijalne probleme.

Najnovija istraživanja su pokazala da vaspitno-obrazovne ustanove mogu poboljšati razvoj kritičkog mišljenja podučavajući decu veštinama debate. Takođe, i kod kuće, roditelji mogu decu podsticati na ovakve veštine.

 

Američka Filozofska Asocijacija za podsticanje kritičkog mišljenja preporučuje sledeće savete:

  • Počnite rano – Mala deca možda nisu spremna za formalne časove logike, ali, ona se mogu naučiti da daju objašnjenja za svoje zaključke, tačnije, da opisuju ono što su zaključili ili o čemu razmišljaju. Takođe, malu decu treba naučiti da komentarišu i procenjuju tuđe zaključke i mišljenja. Ukoliko se pitate odakle početi, dovoljno je da komunicirate sa detetom i da pokažete interesovanja za njegove zaključke, a s druge strane, da zatražite od njega mišljenje za svoje zaključke, naravno, shodno detetovom uzrastu.

  • Izbegavajte dogme – Dogme su, kao što znamo, tvrdnje koje se ne ispituju. Izbegavajte dogmatski pristup. Ukoliko kažete detetu da nešto uradi na određeni način, obavezno mu pojasnite i objasnite razloge zašto je potrebno nešto uraditi na takav način.

  • Podstičite decu da postavljaju pitanja – Roditelji i nastavnici bi trebalo da konstatno podstiču radoznalost kod dece. Ako neko obrazloženja za dete nema smisla, trebalo bi ga podstaći da izrazi prigovor, da pita i da reši poteškoće u razumevanju.

  • Tražite od dece da razmotre alternativna objašnjenja i rešenja – Lepo je kad dete da tačan odgovor, ali, mnogi problemi se svode na više od jednog rešenja. Kada deca razmišljaju i traže različita rešenja za isti problem, to veoma povoljno utiče na fleksibilnost njihovog razmišljanja, i samim tim, čini ih mnogo efikasnijim u rešavanju raznoraznih problema.

  • Navedite decu da razjasne značenja – Deca imaju običaj da sve objašnjavaju svojim rečima, čime zadržavaju značenje netaknutim. U suštini, to nije loše, ali, decu ipak treba podsticati da prave smislene i misaone razlike.

  • Razgovarajte o pristrasnosti – Čak i učenici nižih razreda mogu da razumeju ako emocije, motivi, kao i žudnje, imaju uticaja na naše rasuđivanje i procene.

  • Ne ograničavajte kritičko mišljenje na čisto činjenične ili akademske stvari – Podstaknite decu da razmišljaju o pitanjima etičke, moralne i javne problematike. Tačnije, podstaknite ih da razmišljanje i procenjivanje nije ograničeno samo na školu ili na učenje novih veština, već je njihovo mišljenje i poimanje neograničeno.

  • Podstaknite decu da pišu – Proces pisanja pomaže deci da razjasne svoja rezonovanja i izoštre sopstvene argumente.

 

Izvor: Facione PA and the American Philosophical Association. 1990. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. In: Research Findings and Recommendations, Millbrae, CA: In

Knjiga "Pričoplet Prvi"

 

 

Knjiga "Pričoplet Drugi"

 

 

Izreke

"Na silu se ne može voleti. "

Informišite me o novim člancima

Traži

Svi članci