Pozitivni efekti vrtića i negovatelja na dečiji razvoj

 

Jedno od tri deteta predškolskog uzrasta, rođeno u porodici sa niskim ili srednjim primanjima, je u riziku od niskog kognitivnog i socio-emocionalnog razvoja, kako kažu stručnjaci. Intervencije ranog roditeljstva mogu efikasno poboljšati razvoj ranog detinjstva, pogotovo, ako su u pitanju porodice povezane sa težom materijalnom situacijom. Ali bez obzira na materijalni status, neadekvatna stimulacija, ili nedostatak negovatelja, kao i nedovoljno bavljenje razvojno prikladnom igrom i komunikacijom sa svojom malom decom (npr. razgovor, pevanje i igranje) naglašeno je kao jedan od ključnih faktora rizika lošeg razvoja deteta.

Dva teorijska okvira motivisala su istragu ovog problema. Prvi teorijski okvir je teorija porodičnih sistema. Teorija porodičnih sistema naglašava višesmerni i recipročni uticaj između različitih odnosa unutar porodične jedinice deteta. Štaviše, upućuje se na to kako se roditeljstvo i razvoj djeteta ne mogu adekvatno shvatiti usredsređivanjem isključivo na dijade majke i deteta ili čak samo na oca i dete, nezavisno jedan od drugog. Prethodne empirijske studije su iskoristile teorije za motivisanje i podržavanje interaktivnih i dvosmernih odnosa između ponašanja roditelja i majki i još mnogo toga ostalog kako bi objasnili poboljšanja u kasnijim razvojnim rezultatima dece. Mnoge teorije naglašavaju važnost prisustva negovatelja kako bi se razvile  društvene sposobnosti deteta, koje su drastično važne za budući život deteta, jer se mnoge sfere života vode upravo kroz socijlne interakcije. U vezi sa ovom tvrdnjom su konstruisana mnoga istraživanja, koja su stremila da potvrde hipotezu da aktivno prisustvo negovatelja pozitivno utiče na psihofizički razvoj deteta.

Nakon nekoliko sprovedenih anketa, zaključeno je da aktivno prisustvo negovatelja itekako pozitivno utiče na kognitivni razvoj male dece. Naime, deca koja su odrasla ili još odrastaju uz negovatelje u svom domaćinstvu su se pokazala kao bolja u logičkim zadacima i igrama koje su se bazirala na memoriji od dece koje su bila negovana samo od strane roditelja. Naravno, ova hipoteza ne može da se primeni na sve porodice, ali je interesantno videti kakve drastične, pozitivne razlike mogu da se stvore kada se u domaćinstvo uključi negovatelj ili negovateljica.

Isti efekat na kognitivni i socio-emocionalni razvoj malog deteta ima i uklljučenje u vrtić. U vrtiću deca uče validne i korisne socijalne veštine koje će im koristiti kasnije u životu, i to uče preko igre i druženja, te je internalizovanje takvih vrsta veština brže i jednostavnije. U nekoliko studija je bilo prikazano da deca koja nisu imala prilike da idu u vrtić imaju problema sa kontrolisanjem emocija i slušanjem autoriteta, kao i problema vezanih za organizaciju i aktivno učenje.

Suprotno njima, deca koja su redovno išla u vrtić su se pokazala kao  staloženija, spremnija da reše problem i imala su bolje razvijene socio-emocionalne veštine. Pored svega ovoga, stručnjaci propagiraju podsticanje verbalne i neverbalne razmene između roditelja i dece i dobro regulisana socijalna i nesocijalna iskustva, zato što one promovišu rano sazrevanje mozga dece tj. vezane su za kognitivni razvoj i pružaju podržavajući emocionalni kontekst za izgradnju dečije socio-emocionalne kompetencije. Štaviše, zajedničke aktivnosti poput čitanja i igranja roditelja i deteta mogu pružiti obogaćene mogućnosti učenja i iskustva za malu decu u kućnom okruženju. Rane intervencije dečije stimulacije takođe su korisne za roditelje jer povećavaju njihovo znanje o dečijem razvoju, unapređuju njihove roditeljske veštine i podstiču izgradnju njihovog samopouzdanja za pružanje brige i podrške dečijem razvoju.

 

Izvori:

Joshua Jeonga, Jelena Obradović, Muneera Rasheedc, Dana Charles McCoyd, Günther Finke,,Aisha K. Yousafzaia. “Maternal and paternal stimulation: Mediators of parenting intervention effects on preschoolers' development”

Knjiga "Pričoplet Prvi"

 

 

Knjiga "Pričoplet Drugi"

 

 

Izreke

"S kim si takav si "

Informišite me o novim člancima

Traži

Svi članci